Wat is Duurzaam Ondernemen?

Duurzaam ondernemen is voor elke ondernemer belangrijk, omdat het helpt om toekomstbestendig te zijn. Je wilt over 10 jaar of langer nog steeds succesvol zijn, maar draag je ondertussen bij aan verbeteren van de samenleving, het hanteren van eerlijke prijzen of aan natuurbehoud? Hiermee kun je zowel zelf profiteren als ook anderen, de natuur en aarde.

Duurzaam ondernemen met een positieve impact

Duurzaam ondernemen met een positieve impact betekent dat je je onderneming toekomstbestendig ontwerpt door de juiste positieve keuzes te maken voor jezelf en de betrokkenen van je onderneming, maar ook ver daarbuiten. Dit gaat over meer dan alleen geld verdienen, het gaat ook om transparant te zijn over en verantwoordelijkheid te nemen voor je negatieve invloeden en de positieve bijdragen aan vooruitgang voor jezelf, jouw onderneming, de gemeenschap waarin je onderneemt, de bedrijfstak. Het gaat over de balans tussen de 3 P’s (people, planet en profit) en zorgen voor vooruitgang hierop.

Minder kwetsbaar

Door duurzamer te ondernemen zorg je dat je als ondernemer minder kwetsbaar bent en het helpt je om tijdig noodzakelijke veranderingen aan te zien komen. Je creëert continuïteit en zorgt voor minder onaangename verrassingen door bijvoorbeeld investeringen doen in jouw eigen energieopwekking en efficiënter te werken door beter opgeleid personeel. Met het verduurzamen van je onderneming zorg je voor stabiliteit, focus en herkenbaarheid voor jezelf, je team, je toeleveranciers, je accountant en je klanten. Dit komt omdat je bewuste keuzes maakt vanuit een duidelijke missie en visie gericht op de langere termijn, maar ook met concrete acties op de korte termijn waarbij het nemen van verantwoordelijkheid een belangrijk uitgangspunt is. Het principe van “geen woorden maar daden”.

Bewust zijn van je impact

Als ondernemer ben je gewend aan wet- en regelgeving en moet je vaak oplossingen zoeken die daaruit kunnen ontstaan. Door bewust te zijn van de impact van je producten en diensten op de andere spelers in jouw keten zoals producenten, gebruikers en afvalverwerkers, kun je helpen om problemen op te lossen en erger te voorkomen. Deze alertheid leidt tot het beter ontwerpen van producten, diensten binnen de gehele keten, dus ook voor jouw onderneming, met waardevolle verdienmodellen voor alle deelnemers in de keten.

Vertrouwen in jezelf

Een waardevol verdienmodel begint met vertrouwen in je eigen gevoel, geloof en visie. Dit stem je af met de rest van de wereld door transparant te communiceren via bijvoorbeeld het internet. Het gaat om je verhaal te vertellen en aan te geven dat je niet alles weet, maar wel bereid bent om wat je wel weet en waarover je nog twijfelt met de rest van de wereld te delen. Bij duurzaam ondernemen wordt zoals jij al hebt kunnen lezen rekening gehouden met meer dan alleen geld verdienen, er wordt dus ook gekeken naar de impact van de producten en diensten op andere spelers in de keten en hun netwerken.

Mr Duurzaam helpt

Mr Duurzaam is zelf een voorbeeld van een onderneming met een waardevol verdienmodel, waarbij de focus ligt op het doorgeven van waardevolle kennis & kunde op het gebied van duurzaam ondernemen via gratis & betaalde diensten en producten. Naast het doorgeven van deze waardevolle kennis & kunde is het ook belangrijk voor Mr Duurzaam om op verschillende thema’s, die voorbijkomen tijdens opdrachten, een financiële afdracht wordt gedaan om ook echt duurzaam vooruit te gaan! Deze afdracht heeft Mr Duurzaam de SDG-taks genoemd en wordt hopelijk ook standaard gevolgd door de opdrachtgevers en haar netwerken.

Duurzaam Ondernemen bestaat voor Mr Duurzaam uit 5 stappen (ontmoeting, ondersteuning, uitvoering, bijsturen en succes) en zijn verwerkt in zijn diensten zoals hieronder een aantal worden gepresenteerd.