Manager Groningse Uitdaging

Sinds 1 januari 2018 ben ik de manager van de Groningse Uitdaging. De Groningse Uitdaging is de verbinder tussen Maatschappelijke Organisaties en het bedrijfsleven en is al in meer dan 60 gemeenten in Nederland actief.

In mijn rol als manager komen er allerlei vraagstukken voorbij waarmee ik op stap ga om een oplossing te bedenken. De vraagstukken kunnen zowel vanuit het maatschappelijk veld als bij het bedrijfsleven vandaan komen, maar in beide gevallen blijft de dynamiek het zelfde, het is verbinden.

Een belangrijk onderdeel in het geheel is een betekenisvol netwerk voor ondernemers te bouwen. Deze ondernemers zijn overtuigd dat een ander helpen een onderdeel van de bedrijfsvoering is en maatschappelijk toegevoegde waarde net zo belangrijk is als plat winst maken.

Als mens wil ik groeien en dat is 1 van de redenen om deze functie te bekleden. Ik wil mijn netwerk vergroten met betekenisvolle contacten in zowel het bedrijfsleven en bij maatschappelijke organisaties. Verbinden en koppelingen maken zijn sterke punten van mij en die komen volledig tot hun recht via deze functie.

Het fenomeen “vrijwilligerswerk” is ook een belangrijk onderdeel binnen de stichting Groningse Uitdaging. Als manager van de Groningse Uitdaging wordt je omringt door vrijwilligers, maar wordt ervan de manager ook verwacht dat deze minimaal 50% extra vrijwilligersuren in de klus stopt, wat dan weer als maatschappelijke waarde gezien mag worden. Ik kan dit alleen maar opbrengen daar ik een maatschappelijk hart heb en het belangrijk vind dat anderen profiteren van mijn inzet, waardoor er zaken mogelijk worden gemaakt die anders niet ingevuld zouden worden.

Voor meer informatie omtrent mijn rol als manager van de Groningse Uitdaging wil ik doorverwijzen naar info@groningseuitdaging.nl en uiteraard is er ook een website: www.groningseuitdaging.nl