Betekenisvol Groningen

Is er behoefte aan een betekenisvol netwerk Groningen? Ik ben van mening dat het noodzakelijk is!

Niet dat er nog geen partijen/mensen samenwerken en mooie resultaten boeken, maar mijn persoonlijke behoefte een overzicht en duidelijkheid heeft mij ertoe gezet om stappen te zetten en een betekenisvol Groningen te gaan bouwen.

Wat is Betekenisvol Groningen?
Een netwerk voor de gehele stad en omstreken waarin individuen en organisaties samenkomen om de maatschappelijk toegevoegde waarde maximaal te benutten/creëren. Het moet niet de zoveelste netwerkclub zijn, maar de netwerkclub als het gaat om betekenisvol Groningen. Alle netwerk genootschappen moeten vooral blijven bestaan, maar er is in mijn beleving behoefte aan een neutrale plek waar betekenisvol ondernemen/leven samenkomt om zijn/haar ideeën te ventileren met anderen. Niet elke week maar maximaal 2 keer per jaar.

Vanuit mijn rol als voorzitter van Planet3p0 en manager van de Groningse Uitdaging is mij opgevallen dat het bouwen van een betrouwbaar netwerk lastig maar ook heel waardevol is, want partners heb je voor het leven.

Betekenisvol Groningen is een netwerk club zonder winstoogmerk met de insteek mooie resultaten te boeken en te investeren in de maatschappij. Betekenisvol Groningen is tevens in het leven geroepen om de maatschappij te verbinden en ieder in zijn/haar eigen rol te laten opereren. Vanuit Betekenisvol Groningen hebben wij een opdeling van 8 groepen gemaakt:

  1. Burgers
  2. Ondernemingen
  3. Industrie
  4. Media
  5. Wetenschap
  6. Educatie
  7. Maatschappelijke Organisaties zonder winstoogmerk
  8. Overheid

In de eerste instantie zal de nadruk liggen op de eerste 2 groepen om uiteindelijk verder uit te bouwen naar de andere groepen!

Zoals hierboven ook al werd aangegeven zal er maximaal 2 keer per jaar een bijeenkomst worden georganiseerd:

  1. Rond 16 Mei Gericht op burgers via organisaties zoals Planet3p0
  2. Rond 16 november Purpose day waarbij alle groepen worden uitgenodigd!