Snackbar van de Toekomst

Na bijna 30 jaar allerlei lekkernijen te hebben gefrituurd heb ik in 2017 besloten om mijn toenmalige horecabedrijf Grandtaria Friet van Piet te verkopen en in mijn dagelijks leven te storten op een betekenisvolle invulling.

Maanden later stond daar ineens de Snackbar van de Toekomst en was voor mij persoonlijk duidelijk geworden dat er behoefte was aan het opvullen van een gat in de maatschappij, verantwoorde snacken!

Mijn rol in de Snackbar van de Toekomst is de trekker, de duwer en de voorman. De andere rollen in het project zoals de begeleider, adviseur, entertainer en vormgever doe ik niet alleen maar met anderen die op de 1 of andere manier een belangrijke bijdrage leveren aan het project Snackbar van de Toekomst.

Snackbar van de toekomst is een project die niet alleen de markt wil inspireren en motiveren om andere keuzes te maken maar het is er ook voor om een bijdrage te leveren in de ontwikkeling van allerlei processen zoals het begeleiden van ondernemers en het ontwikkelen van nieuwe eigentijdse producten. Hierbij zal wel de nadruk worden gelegd om een koppeling met de SDG’s en Dutch-Cuisine worden gelegd. Dit wordt georganiseerd vanuit diverse rollen waarvan er 3 hoofdlijnen ingevuld kunnen worden::

  1. Web Events (digitaal platform)
  2. Academy Events (Begeleiding ondernemers/organisaties)
  3. Lab Events (o.a. een snacketon)

Het project staat voor ontwikkeling door ook de winst terug te storten in de keten en daarmee een ontwikkeling op gang te brengen die bijdraagt aan een versnelling in de markt. Uiteraard zal er concreet geld teruggestort gaan worden d.m.v. producten en/of diensten en dan is een mooi voorbeeld de Noordelijke Snackfabriek waar de focus ligt op lokaal verantwoord voedsel dat geproduceerd wordt in 1 van de 3 Noordelijke Provincies.

Hoe en wat betreffende de Snackbar van de Toekomst wordt duidelijk gemaakt op de website.

Graag wil ik mijn vrouw en 3 kids bedanken voor de inspiratie en het geloof voor het slagen van het project Snackbar van de Toekomst. Ook de volgende mensen hebben een speciale rol gespeeld om Snackbar van de Toekomst daar te brengen daar waar het nu is: Rick Doesburg, Mathijs Niehaus, Folkert van der Glas, Bert Stoop, Alessandra Soto, Lisa Gengler, Marc Breugem, Jeroen Rekker, Christine van der Vorm en Han-Paul van Westing. Maar natuurlijk ook organisaties als het HANNN, Udea, Hanos, The Green Shift, Innofest, NMF (Groningen en Drenthe), Noordelijke Voedsel Keten Tafel, Oliehoorn, Oma Bobs, ProFri, Dutch-Cuisine, gemeente Groningen en provincie Groningen.

Personen en organisaties die niet genoemd zijn maar wel een bijdrage hebben geleverd worden natuurlijk ook via deze weg bedankt voor de inzet en ik hoop dat die bijdrage in de toekomst alleen maar groter zal worden! De personen en organisaties die een bijdrage hebben geleverd zullen op de website van Snackbar van de Toekomst vanzelfsprekend verder worden toegelicht zodat iedereen kan lezen wat ieders rol in het proces is geweest!

Advisering

  • Begeleiden van ondernemers
  • Ontwikkelen van nieuwe lokale producten
  • Web events organiseren voor uw organisatie
  • Lab events organisateren (Snacketon)
Contact opnemen