Een duurzaamheidsplan op maat

Een van mijn diensten is het opstellen van een gedegen duurzaamheidsplan voor uw organisatie. Het eindproduct is een speciaal voor uw organisatie op maat gemaakt plan waarmee uw organisatie stappen kan zetten! Ik zal u ondersteunen tijdens de uitvoer en achteraf helpen evalueren.

Advisering op maat is ook echt op maat, maar er wordt wel vanuit een standaard werkschema gewerkt. Dit standaard werkschema wordt uitgedrukt in tijdseenheden en daar is een bedrag aangekoppeld. Dit bedrag is opgebouwd aan de hand van de vooraf gesteld uurtarief.

Wilt u afwijken van het standaard werkschema, dan zal er in overleg gekeken worden naar het inpassen van de gewenste aanpak. Dit kan al m.b.t. het aanpassen van de gekoppelde uren of het aandragen van een 2e sessie.

Werkwijze

  • Kennismakingsgesprek
  • Overzicht bieden van 0-meting
  • Plan schrijven en overhandigen
  • Uitvoering
  • Evalueren

Maximale tijdspad is 3 maanden. Meerdere werkbezoeken en contactmomenten op afstand met als eindresultaat een gedegen duurzaamheidsplan.

Standaard werkschema: Vanaf €700,- (excl. BTW)

Contact opnemen